Gå direkt till innehållet på sidan
måndagen den 18 mars 2019 

Praxis ärendeområden A-Ö

Sök Praxis

Sök Praxis

Sök praxisärenden via sökfunktionerna till vänster.

Om praxissök

De sökfunktioner som finns på Revisorsnämndens (RN:s) hemsida är avsedda att ersätta praxissamlingarna i bokform. Det går att söka efter alla de ärenden som tidigare publicerats i praxissamlingarna samt de som därefter tillkommit (se nedan för instruktion). Databasen med praxissök uppdateras kontinuerligt vilket innebär att det hela tiden går att följa eventuella överklaganden m.m.

Praxis ärendeområden A-Ö

Denna sökfunktion används för att söka i vad som tidigare var sökordsförteckningen och ärenderegistret i RN:s praxissamlingar. Ärendena är sorterade efter ämnesområden som till exempel ”Kontrollbalansräkning” eller ”Årsredovisning”. Antingen kan man söka efter begynnelsebokstav eller se samtliga ärendeområden. De enskilda ärendena presenteras i pdf-dokument.

Liksom i RN:s praxissamling har ärendena tilldelats ett referatnummer och är uppdelade i avgöranden i disciplinärende, ärenden rörande förhandsbesked samt övriga ärenden. Ärendetypen identifieras genom bokstäverna D (disciplinärende), F (förhandsbesked) samt Ö (övrigt ärende). Direkt under sidhuvudet i respektive referat finns i förekommande fall hänvisning till handläggningen av ärendet i domstol. I vissa fall har domstolarnas avgöranden refererats. Detta markeras med ”(ref)”. Då återfinns domstolsavgörandet i av RN redigerad form i direkt anslutning till RN:s beslut

Sök praxis

I denna sökfunktion kan man dels fritextsöka, dels söka efter ärenden utifrån bland annat referatnummer, beslutsdatum och diarienummer. Fritextsökningen söker i hela ärendena. I sökning efter diarienummer uppges ärendets diarienummer till exempel 2000-1376. När man söker efter referatnummer kan man dels uppge det fullständiga referatnumret till exempel D 1/05 men det går även bra att endast fylla i sifferkombinationen. Om man till exempel söker efter 1/05 kommer man då att hitta ärendena D 1/05, F 1/05 och Ö 1/05. I sökområdet ”Ärendetyp” kan man söka efter samtliga disciplinärenden, förhandsbesked, övriga ärenden eller samtliga ärenden i praxissamlingen. ”Beslut vunnit laga kraft” visar ärenden med status ”Laga kraft”, ”Ej laga kraft” eller ”Ej laga kraft - överklagat”. I en sökning efter beslutsdatum visas samtliga ärenden i ett valt tidsintervall.

Praxissamlingen ersätter nämndprotokollen på hemsidan

RN:s nämndprotokoll kommer inte längre att publiceras på RN:s webbplats. Istället kommer ärendena att direkt publiceras i praxisform. Först kommer ärendena att finnas tillgängliga via både startsidans nyhetslista och i praxissamlingen under ärendeområdet ”Ännu ej i sökordsförteckningen införda ärenden”. Detta innebär att de är sökbara med alla sökfunktioner förutom referatnummer och ärendeområde. Därefter kommer de att ges en fullständig praxisform och därmed vara sökbara med alla sökfunktioner.

 

Revisorsnämnden  |  Karlavägen 104, Box 24014, 104 50 Stockholm
Telefon: 08-738 46 00  |  rn@revisorsnamnden.se